counters
MyProcess website header
 

آمار فعالیتهای انجام شده سامانه مای پروسس تاکنون

1397/12/08 | توسط علی نساج پور | 4822

 

با توجه به استفاده MyProcess BPMS توسط مشتریان مختلف و ابراز رضایت آنها برای استفاده از یک نرم افزار BPMS بومی و کامل، آمار فعالیتهای انجام شده این محصول تاکنون بدین شرح اعلام می شود:

👈 پیاده سازی حدود 305 گردشکار کامل در چندین سازمان بیش از 2 هزار نفر کاربر
👈 پیاده سازی حدود 884 فرم سازمانی
👈 حدود 6500 نفر/ساعت تحلیل و پیاده سازی فرآیندهای مختلف توسط کارشناسان سازمانهای مشتری و داخلی شرکت
👈 عقد قرارداد انحصاری مشتریان مختلف با شرکت مای دیتا جهت تحلیل و پیاده سازی کلیه گردشکارهای سازمان خود

اکثر فرآیندها در زمینه های زیر پیاده سازی شده اند :
👈 منابع انسانی
👈 ارتباط با مشتری
👈 زنجیره تامین
👈 اتوماسیون اداری
👈 سفارش خاص مشتری

جهت اطلاعات بیشتر و درخواست فیلمهای معرفی این سامانه با شماره زیر تماس بگیرید
021-28421483 داخلی 2