counters
MyProcess website header
 

ISO International Security Organization


معمولا سازمان‌ها علاقمند به استانداردسازی و توسعه فرآیندهای كاری خود هستند. قدم اول در این زمینه پیاده‌سازی استانداردهایی نظیر ISO می‌باشد.
بعد از اخذ مدارك مرتبط با ایزو و استاندارد‌سازی فرآیندهای سازمانی پیش نیازهای پیاده سازی فرآیندها در سازمان فراهم میشود. با این جود این سیستم مشکلاتی از جمله پیچیدگی و دشواری در مدیریت، نگهداری و سازماندهی اسناد، هماهنگی کارها، بایگانی و .. نیز به همراه دارد.
برای حل این مشکلات میتوان از یک سیستم نرم افزاری استفاده کرد. این سیستم نرم‌افزاری بایستی مجموعه‌ای از ابزارهای كارآمد و منعطف را ارائه دهد تا بتواند علاوه بر حذف مشكلات مذکور، با ایجاد یك پایگاه دانش قدرتمند و یکپارچه حركت سازمان به سوی پیشرفت را تضمین نماید.

نرم افزار BPMS قویترین ابزار مدلسازی، طراحی، پیگیری و گزارشگیری فرآیندها است که درکنار سایر سیستمهای سازمان، بستری فراهم می آورد تا فرآیندهای کاری مکانیزه و هوشمند اجرا شوند.

مدیریت تغییرات دسته: ISO

هر فردی در سازمان میتواند فرآیند پیشنهاد انجام یک تغییر را با پر کردن فرم درخواست تغییر آغاز کند. سپس در مراحل بعدی به تایید معاونت هماهنگی و مدیرعامل میرسد.
در صورت رد پیشنهاد، پیشنهاد بایگانی شده و به اطلاع پیشنهاد دهنده میرسد.. در غیر این صورت در معاونت مربوطه پپیشنهاد از نظر فنی بررسی شده و نحوه اجرایی پیشنهاد تغییر را ارئه می دهد و در صورت تایید مدیرعامل و معاونت هماهنگی تغییر اجرا می شود و مستندات مربوط به تغییر بایگانی می شود.

خودتان امتحان کنید

روش اجرایی کنترل اسناد دسته: ISO

درخواست ايجاد هر مدركي از طريق تکمیل فرم كنترل مدرك ميتـواند صورت بگيـرد كه در صـورت تایید دبیرخانه، فرم برای قسمت مدیریت تغییرات ارسال میشود .
در این مرحله فرم از نظر صحت، مناسب بودن و كفايت بازنگري و به تایید افراد تاييد كننده و تصويب كننده میرسد و در صورت تایید نهایی مدرک به درخواست دهنده ارسال میشود.

خودتان امتحان کنید

روش اجرايي اقدام اصلاحی دسته: ISO

در صورت بروز عدم انطباق، فرم عدم انطباق توسط کارمند پر میشود . سپس مدیر بخش با بررسی عدم انطباق فرم درخواست اقدام اصلاحی را تکمیل کرده و ارسال میکند و فرم برای مدیر کیفیت ارسال میشود.
با بررسی عدم انطباق اگر نیاز به انجام ممیزی ویژه باشد درخواست انجام ممیزی ویژه تکمیل شده و پس از بررسی مدیرعامل ممیزی ویژه اجرا میشود. در این مرحله چنانچه تغییراتی در مدارک و داده ها رخ دهد، روش اجرایی کنترل مستندات اجرا میشود. بعد از آن زمان ثبت اقدام اصلاحی توسط مدیر کیفیت است.
سپس اقدام اصلاحی توسط مدیر بخش مربوطه اجرا میشود. در نهایت مدیر کیفیت میزان اثربخشی اقدام اصلاحی را گزارش میدهد و روش اجرایی ثبت اقدام اصلاحی انجام میشود .

خودتان امتحان کنید

روش اجرایی برگزاری جلسات دسته: ISO

برای برگزاری، هماهنگی، و اجرای مصوبات جلسه، فرآیند برگزاری جلسه تدارک دیده شده است. در این فرآیند به صورت دوره ای و در زمانهای مشخص فرم به کارتابل منشی انتقال می یابدو یک جلسه، ایجاد و برای تایید به مدیر ارسال میکند. در صورت تایید جزئیات توسط مدیر، اطلاعات جلسه و زمان برگزاری به شرکت کنندگان بوسیله پیامک اطلاع رسانی میشود.
و بعد از اتمام جلسه فرم موردنظر برای ورود مصوبات به کارتابل منشی انتقال پیدا میکند. و بعد از ورود مصوبات جلسه زیرفرآیند اجرای مصوبات جلسه برای انجام و پیگیری مصوبات، اجرا میشود

خودتان امتحان کنید