counters
MyProcess website header
 

مدیریت و برنامه ریزی تولید Manufacturing Resource Management


روشی یکپارچه برای برنامه ریزی مالی و عملیاتی تولید، برای شرکت های تولیدی است که از فرایند ساخت یک محصول شروع و تا نگهداری و تعمیرات آن ادامه دارد.
این سیستم شامل امکان سنجی ساخت محصول و شناسایی مراحل تولید و برنامه ریزی احتیاجات مواد اولیه ، کنترل عملکرد تولید و کنترل کیفیت و نگهداری و تعمیرات است.

مهندسی تولید

در شرکتهای تولیدی، شناسایی مراحل تولید، تعیین اجزا و منابع موردنیاز برای تولید و به طور کلی تجزیه و تحلیل ساخت محصول، فرآیند ساخت یک محصول جدید را تشکیل میدهد. با استفاده از این سیستم میتوان به راحتی تقاضاهای موجود و پیچیدگی های موجود در مهندسی محصول را امکان سنجی و مدیریت کرد و محدودیت های تامین مواد، ظرفیت نیروی انسانی، ماشین آلات در دسترس را برنامه ریزی کرد.

برنامه ریزی و کنترل تولید

برنامه ریزی و زمان‌بندی مناسب برای خرید منابع و قطعات و سفارش‌ به موقع برای تولید قطعات ساختنی باعث ساخت و تحویل به موقع محصولات به مشتریان، کاهش هزینه‌های نگهداری کالا در انبار میشود. بدون برنامه‌ریزی مؤثر، شرکتهای تولیدی متحمل ضررات هنگفت خواهند شد.

کنترل کیفیت

سیستم کنترل کیفیت از فرآیند نمونه گیری، بازرسی نمونه ها در حین و بعد از تولید محصول و تعمیم نتایج به کل با استفاده از روشهای آماری ، پشتیبانی می کند. در این سیستم آزمایش‌های کنترل کیفیت منابع و موارد وابسته به آن مدیریت می شود. در این نرم افزار فرآیندهای زیر ارائه می شود:

نگهداری و تعمیرات

سیستم نگهداری و تعمیرات ابزار مناسبی برای ثبت اطلاعات پایه و فنی ماشین آلات و تجهیزات، طراحی و اجرای سرویسهای پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری در جهت افزایش کارکرد ماشین آلات و بهبود زمان تولید و جلوگیری از اتفاقات پیش بینی نشده است.

سفارش تولید دسته: مدیریت و برنامه ریزی تولید

درجریان فروش محصولات، گاها نیازمند ایجادیک سفارش تولید برای جیران کمبود محصولات و یا جلوگیری از کمبود آن در آینده هستیم. برای این منظور فرآیند سفارش تولید میتواند به صورت یکپارچه در سفارش محصولات مختلف به یک سازمان یاری رساند.

در این مثال ما به فرآیند تولید در یک چاپخانه پرداخته ایم که در آن پس از مشخص کردن جزئیات سفارش تولید و تایید آن توسط مدیریت، زیرفرآیند طراحی طرح اجرا میشود. پس ازآن ادامه فرآیند با توجه به اینکه کدام محصول باید تولید شود به زیرفرآیند موردنظر انتقال میابد. و پس از طی کردن فرآیند تولید محصول موردنظر، اتمام تولید به مشتری پیامک میشود.
در مراحل بعدی منشی پس از تنظیم صورتحساب و تسویه آن توسط مشتری ، سفارش به مشتری تحویل داده میشود و پس از گذشت زمان دلخواه مثلا یک ماه، فرآیند رضایت سنجی مشتری به صورت خودکار اجرا میشود.

خودتان امتحان کنید

چاپ کارت ویزیت PVC دسته: مدیریت و برنامه ریزی تولید

در قسمت برنامه ریزی و مدیریت تولید، چاپ کارت ویزیت PVC از جمله فرآیندهایی است که یک چاپخانه میتواند آن را اجرا کند.
در مرحله اول کارمند طرح ها را بر روی برگه های چاپ PVC، چاپ میکند. و سپس کارت های ویزیت برای پرس به قسمت پرس انتقال میابد. بعد از اتمام این مرحله،کار برای بررسی کنترل کیفیت به قسمت کنترل کیفیت انتقال می یابد.

پس از تایید کیفیت کارتهای چاپ شده برای برش، به قسمت برش انتقال می یابد. سپس با تایید کیفیت نهایی، کارتهای تولید شده برای بسته بندی کلی به قسمت بسته بندی منتقل میشود.

خودتان امتحان کنید

چاپ کاتولوگ دسته: مدیریت و برنامه ریزی تولید

در قسمت برنامه ریزی و مدیریت تولید، چاپ کاتالوگ یک نمونه فرآیند است که فرآیند چاپ کاتالوگ در یک چاپخانه که به صورت برون سپاری انجام میشود را به تصویر میکشد.
در این فرآیند، دستور چاپ در صورت تایید مدیر به کارمند انتقال میابد و کارمند با ارسال طرح و منابع اولیه موردنیاز به چاپخانه مشخص شده، کار چاپ و دریافت کاتالوگ ها را پیگیری میکند.
بعد از آن فرآیند در قسمت کنترل کیفیت ، با کنترل کیفیت کاتالوگهای چاپ شده ادامه میباد و در نهایت به منشی برای صدو ر صورتحساب و فاکتور منتقل میشود.

خودتان امتحان کنید

طراحی طرح دسته: مدیریت و برنامه ریزی تولید

در این فرآیند، قیمت طرح سفارشی توسط منشی برآورد میشود و به تایید مدیر اجرایی میرسد سپس مدیر، کارمند و زمان خاصی را برای طراحی طرح، تخصیص میدهد. چنانچه طراحی طرح در موعد مقرر به اتمام نرسد کار به مدیریت انتقال میابد و علت عدم اتمام کار توسط مدیر بررسی و پیگیری میگردد و در صورت لزوم آن را به شخص دیگری میسپارد.

در صورت اتمام طرح توسط طراح، مدیریت طرح را تایید کرده و برای منشی ارسال میشود. منشی طرح را به مشتری ارائه میدهد و نظرات را دریافت میکندو چنانچه نیاز به انجام اصلاحات باشد آن را به طراح مربوطه ارسال میکند.
پس از تایید نهایی توسط مشتری فاکتور توسط منشی صادر و به مشتری تحویل داده میشود و به صورت پیامک به مشتری اطلاع رسانی میشود.

خودتان امتحان کنید