استانداردهای سازمانی (ایزو)

معرفی اجمالی

معمولا سازمان‌ها علاقمند به استانداردسازی و توسعه فرآیندهای كاری خود هستند. قدم اول در این زمینه پیاده‌سازی استانداردهایی نظیر ISO می‌باشد.
بعد از اخذ مدارك مرتبط با ایزو و استاندارد‌سازی فرآیندهای سازمانی پیش نیازهای پیاده سازی فرآیندها در سازمان فراهم میشود. با این وجود این سیستم مشکلاتی از جمله پیچیدگی و دشواری در مدیریت، نگهداری و سازماندهی اسناد، هماهنگی کارها، بایگانی و .. نیز به همراه دارد.
برای حل این مشکلات میتوان از یک سیستم نرم افزاری استفاده کرد. این سیستم نرم‌افزاری بایستی مجموعه‌ای از ابزارهای كارآمد و منعطف را ارائه دهد تا بتواند علاوه بر حذف مشكلات مذکور، با ایجاد یك پایگاه دانش قدرتمند و یکپارچه حركت سازمان به سوی پیشرفت را تضمین نماید.

نرم افزار BPMS قویترین ابزار مدلسازی، طراحی، پیگیری و گزارشگیری فرآیندها است که درکنار سایر سیستمهای سازمان، بستری فراهم می آورد تا فرآیندهای کاری مکانیزه و هوشمند اجرا شوند.