بازاریابی

با سه تا حرکت ساده میتونی فرایند بازاریابی خودت را شروع کنی

۱ . از طریق پنل بازاریابی سرنخ خود را ایجاد میکنید و میفرستید دست بازاریاب مد نظر.

۲ . تمامی سرنخ ها داخل کارپوشه برای بازاریاب ها قابل مشاهده اند و بازاریاب با انتخاب هر کدام میتواند تمامی اطلاعات آن سرنخ را مشاهده کند.

۳ . بازاریاب در این قسمت یک جعبه ابزار کامل دارد که میتواند با استفاده از آن یک سرنخ را بفرستد به بخش فروش.

شما در CRMمای دیتا میتوانید سرنخ های خود را بر اساس حوزه فعالیت، تعداد پرسنل، اهمیت آن سرنخ برای شما و یا هر فیلتر دیگری که طبق نظر و سلیقه شماست دسته بندی کنید.