برگزاری دوره آموزشی BPMN به همراه کارگاه مدلسازی در شهرداری اصفهان

شرکت مای_دیتا توانست با اخذ حداکثر امتیاز از بین ۳۰ سامانه BPMS داخلی و خارجی، توجه کارشناسان شهرداری اصفهان را به خود جلب کند. فرایندهای این سازمان معظم در حال پیاده سازی در MyProcess BPMS می باشد و دوره های آموزشی برای پرسنل مختلف در حال انجام است.

با توجه به تاکید ویژه شهردار محترم این شهر، تحلیل و پیاده سازی فرایندها به کمک کارشناسان خود سازمان و کارشناسان شرکت مای دیتا انجام می شود، در این حالت کمترین وابستگی به شرکت خواهد بود و BPMS در بسیاری از زیرمجموعه ها با سرعت بالاتری قابل استفاده خواهد بود.

https://www.MyData-co.com