رونمایی از MyProcess BPMS در حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری