مدیریت زنجیره تأمین

معرفی اجمالی

رویکردی برای برنامه ریزی ، اجرا و کنترل فعالیتهای مرتبط با تبدیل کالاها از مرحله مواد خام (منابع اولیه) تا مرحله تحویل به مشتری است. این سیستم با تغییر در شیوه تعامل با تامین کنندگان ، مشتریان و بازار سعی در کاهش دوره عمر محصول، کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان و افزایش انعطاف پذیری دارد.
هدف نهایی این سیستم اطمینان از سطح انبار منابع اولیه است به نحوی که محصولات در زمان مورد نظر برای فروش آماده شوند.