فرایند های موجود در نرم افزار مدیریت پروژه

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مدیریت دانش

برای ذخیره­ ی دانش به دست آمده در پروژه، استفاده از آن در پروژه­های بعدی و انتقال دانش به افراد جدید سازمان استفاده می­شود. این فرایند مانع از بین رفتن دانش سازمان و یا عدم دسترسی افراد به این دانش می شود و هر کاربر با توجه به دسترسی های تعیین شده می تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

مدیریت جلسات

فرایند مدیریت جلسات به شما کمک میکند که جلسات خود را به صورت منظم و طبق قوانین ثابت سازمان خود برای جلسات پیش ببرید و همچنین اماده سازی صورت جلسات نیز به صورت منظم صورت  گیرد. فرایند مدیریت جلسات باعث کاهش زمان اتلافی جلسات می شود.

مکاتبات

فرایند مکاتبات میتواند همانند گفتگو درون سازمانی عمل بکند و همچنین برای مکاتبات رسمی رون سازمانی کاربرد دارد. علاوه بر مکاتبات درون سازمانی امکان ارتباط با ذی نفعان پروژه برون سازمانی را نیز فراهم میکند.

ماموریت

فرایند ماموریت یکی از فرایند های پر تکرار در پروزه ها هستند که برای مدیریت و نظم دادن به آن نیازمند سیستمی بودن این فرایند است. وجود قوانین پیچیده برای ماموریت ها در برخی از سازمان ها باعث می شود که نرم افزار ها قابلیت پیاده سازی آن ها را نداشته باشند اما فرایند ماموریت موجود در نرم افزار مدیریت پروژه مای دیتا قابلیت شخصی سازی این فرایند دارد.

مدیریت قراردادها

برای مستند و سیستمی کردن روند قراردادها استفاده می شود.

درخواست خرید

تمامی درخواست های خرید مرتبط با پروژه در این فرایند ثبت و پیگیری می شود و می توان وضعیت هر کدام از آنها را به صورت گرافیگی در گردشکار مشاهده کرد. این فرایند به ثبت هزینه ها و مدیریت آنها نیز کمک می کند.

مدیریت تاخیرات

تاخیرات به وجود آمده در پروژه از طریق این فرایند آنالیز شده و علت های آن مورد بررسی قرار می گیرد و به ذینفعان مرتبط با پروژه اطلاه رسانی می شود.

مدیریت وظایف

اگر نیاز باشد وظایفی جدا از وظایف داخل WBS در شرکت تعریف شود، میتوان از این ماژول استفاده کرد. با استفاده از این ماژول میتوان وظایف را ایجاد، و پیگیری کرد و درستی انجام شدن آن را نیز ارزیابی کرد.

فرآیند reschedule و replan کردن

برای آنالیز تاثیر تغییرات پروژه و اطلاع رسانی آن به ذی­نفعان استفاده می­شود. با استفاده از این فرایند می توان با توجه به انالیز های صورت گرفته پروژه مجددا زمانبندی و برناه ریزی میشود .

گزارشات

  • گزارش میزان انحراف از خط مبنا                          
  • گزارش عملکرد ذی­نفعان
  • گزارش پیشرفت برنامه ریزی شده درمقابل پیشرفت اجرایی
  • گزارش شاخص عملکرد برنامه­ریزی
  • گزارش شاخص عملکرد هزینه
  • گزارش برآورد در زمان تکمیل
  • گزارش بودجه در مرحله تکمیل

مدیریت اسناد

فرایند مدیریت اسناد یکی از کاربردی ترین فرایند ها در یک پروژه هست. در طی روند یک پروژه اسناد زیادی تولید و تبادل می شود که ذخیره سازی این اسناد، و بایگانی و ورژن بندی آنها بسیار مهم هستند. همچنین ازچالش های اساسی در این مورد جستجو بین این اسناد است که از طریق فرایند مدیریت پروژه این کار به راحتی صورت می گیرد.

ارزیابی عملکرد پرسنل

این فرایند طبق پارامتر های هر سازمان قابل شخصی سازی و تغییر است. این فرایند در ارزیابی دلایل شکست و یا موفقتیت پروژه نیز کمک بسزایی میکند .

مدیریت تعارضات

برای آنالیز تاثیر تعارضات بین افراد دخیل در پروژه، اعم از همکاران، کارفرما و پیمانکار استفاده می­شود. در این فرایند نتایج منفی تعارضات به حداقل می رسد.

مدیریت تاخیرات

تاخیرات به وجود آمده در پروژه از طریق این فرایند آنالیز شده و علت های آن مورد بررسی قرار می گیرد و به ذینفعان مرتبط با پروژه اطلاه رسانی می شود.