مالی و حسابداری

معرفی اجمالی

سیستم مالی و حسابداری، سیستمی است که  در آن فرایند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای گوناگون صورت می گیرد؛ سیستم های مالی و حسابداری، معمولاً جزء ضروری ترین و اولین نرم افزارهایی هستند که در همه کسب و کارها از کوچک تا بزرگ، مورد استفاده قرار می گیرند و به مدیریت موثر و کارآمد وجوه و منابع مالی کمک ملموس و شایانی می کنند.