مصاحبه تلویزیونی با آقای سید امیررضا مرتضوی مدیرعامل شرکت مای دیتا به عنوان کارآفرین نمونه