بازاریابی

با سه تا حرکت ساده میتونی فرایند بازاریابی خودت را شروع کنی

۱ . از طریق پنل بازاریابی سرنخ خود را ایجاد می کنید و می فرستید دست بازاریاب مد نظر.

۲ . تمامی سرنخ ها داخل کارپوشه برای بازاریاب ها قابل مشاهده اند و بازاریاب با انتخاب هر کدام می تواند تمامی اطلاعات آن سرنخ را مشاهده کند.

۳ . بازاریاب در این قسمت یک جعبه ابزار کامل دارد که می تواند با استفاده از آن یک سرنخ را بفرستد به بخش فروش.

شما در CRMمای دیتا می توانید سرنخ های خود را بر اساس حوزه فعالیت، تعداد پرسنل، اهمیت آن سرنخ برای شما و یا هر فیلتر دیگری که طبق نظر و سلیقه شماست دسته بندی کنید.