ویژگی ها

قابلیت ورود اطلاعات از اکسل

(Drag & Drop)  به سادگی

قابلیت اتصال به دیتابیس های دیگر برای ورود اطلاعات مربوط به بازاریابی

قابلیت تعیین رهگیری مطلوب توسط مدیر بازاریابی برای هر بازاریاب

قابلیت ورود اطلاعات با فراخوانی
API ها

جستجو سریع بر اساس تمام اطلاعات ثبت شده

قابلیت شخصی سازی جدول ها

مدیریت برقراری تماس و تاریخچه تماس

مدیریت مشتریان سازمانی با پنل کاربران کلیدی جهت تسهیل در ارتباط موثر

لینک مستقیم به Whatsapp و ایتا و دیگر نرم افزار ها

مدیریت برگزاری جلسه از بستر Google Meet , Skype, Skyroom مدیریت فایل ها و صورت جلسه ها و تصمیمات اخذ شده 

مدیریت فایل ها از طریق آروان و Google Drive

رهگیری فایل های ذخیره و
ارسال شده

تقویم شخصی جهت مدیریت وظایف و رویداد ها برنامه

صدور فاکتور و پیش فاکتور

دفترچه تلفن و مدیریت مخاطبین

محاسبه آنی حد ضرر، حد سود

شخصی سازی فرم ها و گردشکار ها با پشتیبانی BPMN2

پیش بینی فروش با الگوریتم هوش مصنوعی

امکان ذخیره پیش نویس

دسته بندی مشتریان بر اساس میزان اهمیت یا هر موردی

امکان ارسال پیامک کوتاه و ایمیل برای مشتریان

گذارشگیری جامع از تمامی بخش های موجود