داستان موفقیت هلدینگ پتروپالایش اصفهان

هلدینگ پتروپالایش اصفهان از بزرگترین شرکت‌های نفتی کشور و به ‌عنوان اولین پالایشگاه کشور ازنظر تنوع تولید فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود. این شرکت به مساحتی حدود ۳۴۰ هکتار در شمال غربی اصفهان واقع‌ شده است.

از جمله دغدغه های این هلدینگ سرعت بخشیدن به انجام فرایندهای داخلی از جمله فرایندهای منابع انسانی آن بود، در این شرکت سامانه های مختلفی بصورت جزیره ای وجود دارد که اتصال آنها به یکدیگر و پیاده سازی فرایندهای مختلف ویژه آن شرکت، فقط از طریق نصب یک BPMS امکان پذیر بود، پس از بررسی های مختلف و برگزاری جلسات فنی، این شرکت بر آن شد محصول MyProcess BPMS را خریداری و اجرایی کند.

در این چند سال، فرآیندهای مختلفی اعم از منابع انسانی، تدارکات، خرید و … در MyProcess BPMS طراحی و پیاده سازی شده است. به عنوان نمونه هر شرکتی که بخواهد در مناقصه ای از این هلدینگ شرکت کند به کمک فرآیندهای ثبت و برگزاری مناقصات، با کمترین زمان می تواند اقدامات لازم را انجام و از نتیجه مناقصه مطلع شود.