معرفی سامانه MyProcess

 طراحی گزارش در سامانه MyProcess BPMS

ویژگی‌های سامانه MyProcess

طراحی گردش کار سامانه MyProcess BPMS

معرفی فرم ساز سامانه MyProcess BPMS

طراحی گزارش در سامانه MyProcess BPMS

رهگیری فرآیند در سامانه MyProcess BPMS

اسکریپت نویسی در سامانه MyProcess BPMS

قابلیت ریسپانسیو سامانه MyProcess BPMS

آموزش

معرفی BPMN و BPMS به زبان ساده

مقایسه ERP و BPMS، کدامیک بهتر است؟

مراسم‌های رونمایی از پروژه ها

موفقیت MyProcess BPMS در صنایع گیتی پسند

رونمایی سامانه سفاوا سومین پروژه ملی شرکت مای دیتا

رونمایی از MyProcess BPMS در حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری