بازدید دانشجویان و هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از شرکت مای دیتا

در جهت مسئولیت اجتماعی شرکت مای دیتا برای آموزش نیروهای کارآموز و برقراری ارتباط  میان صنعت و دانشگاه و همچنین آشنایی دانشجویان با فعالیت های این شرکت، گروهی از دانشجویان و هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از شرکت مای دیتا بازدید کردند.

این شرکت همواره تلاش می کند با تشویق دانشجویان باهوش و فعال، این مسئولیت اجتماعی را به بهترین نحو در جهت پیشرفت میهن عزیزمان ایران انجام دهد و بستری مناسب را جهت رشد و ترقی دانشجویان فراهم کند.