بالا به پایین

از بالا به پایین نگاه کردن به آدما رو دوست ندارم
ولی از بالا به پایین نگاه کردنو چرا😉
این همیشه برام روشنه غیر اینکه باید خودمو بذارم جای مشتری، اون سازمان یا حتی آدمی که روبه‌رومه باید فراتر از اون نگاه کنم به مساله
اگه روبه روی من سازمانه و قراره باهاش استارت بزنم
باید از بالا به پایین سازمان و بچینم پایین
از Organizational Culture بگیر، تا Organizational architecture، چارت سازمانی، حتی اون فرایند یا فرایندهایی که دغدغشونه که هدف اصلی هم همینه و اصل کار
اگه سازمان باشه و این نگاه تو اجرا، اونوقت پروژه خروجیش دیدنیه
البته البته که در اجرا بسیار بسیار مشکل، سازمانه دیگه😉
ولی حرف من اینا نیست
میام بالا که خودمو بچینم، فراتر میخام نگاه کنم
وسعت دیدمو باید بیارم بالاتر
نگاه کنم ببینم تو این هیاهوی شهر چخبره واقعا! و من کجای این قصه ام🤔
از فشار کار و خستگی باید پناه آورد به اون بالایی👆
تاحالا با خودتون خلوت کردید!؟
خلوت کنید…
من تنهایی زیاد با خودم خلوت میکنم
بخصوص اگه بجای آدما، خودتو برانداز کنی👌
خودتو تحلیل کنی…👌
آرامش میده، فروکش میکنی
تاحالا تجربه کردید قطعا👌 دوست داشتید بگید