مدیریت سازمانی بهینه با نرم افزار جامع مای پروسس

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با
مدیر عامل شرکت مای دیتا

طراحی سامانه گردش‌کار داخلی سازمان‌ها توسط شرکتی دانش‌بنیان

راه اندازی سامانه گرنت وزارت بوسیله
شرکت مای دیتا

گامی دیگر در اجرای فاز پایلوت با نرم افزار مای پروسس

یک سامانه دانش‌بنیان با ۴۳۰ ویژگی توانسته است خواسته سازمان‌ها را برآورده کند

مای دیتا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مای دیتا در انجمن شرکت های دانش بنیان

سامانه های ملی مختلف در کشور بر پایه MyProcess BPMS

پیاده سازی صدها فرآیند در حوزه های مختلف از جمله

مدیریت وظایف

حضور و غیاب

کارکرد روزانه

ارزیابی عملکرد

انتقادات و پیشنهادات

درخواست مرخصی

درخواست ماموریت

صدور حکم کارگزینی

جذب و استخدام

آموزش به کارکنان

ثبت و پیگیری تیکت

درخواست خرید

درخواست تنخواه

انجام مناقصه

ارائه پیشنهادات

قرارداد با پیمانکار

قرارداد با پرسنل

 

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید