تسهیل در اخذ گواهی افتا به کمک MyProcess BPMS

از این پس شرکتهای IT برای اخذ گواهی افتا در حوزه محصول و شرکت، فرآیندهای خود را بر بستر MyProcess BPMS شروع و رهگیری خواهند کرد

افتخار شرکت مای دیتا خدمت رسانی به شرکتهای ایرانی است.

#MyProcess_BPMS
#BPMS
#BPMN