تا حالا به این فکر کردید که کار چقدر میتونه اثر روانی داشته باشه روی ادم ؟
قبلا که میرفتم دانشگاه و میومدم خونه خیلی خسته میشدم
با خودم میگفتم فقط من اینجوری ام ؟ با بقیه هم همینطورن
نکنه پسفردا محیط کار هم همینجوریه و قراره هر شب که میرسم خونه داغون و خسته باشم😪

چیزی از این تفکرات من نگذشت که توی مجموعه مای دیتا شروع به فعالیت کردم توی همون حوضه ای که عاشقش بودم

اولش واقعا لذت میبردم و برام شیرین بود کار
همه چیز عالی بود و محیط فوق العاده
به خودم گفتم الان تازه اولشه و شاید بعدا خسته بشم😬🙄
اما حالا بعد از چند ماه میتونم خروجی خودمو ببینم
دانش زیادی بهم اضافه شده توی این مدت و نه تنها خسته و بی انرژی نشدم بلکه هر روز با ذوق بیدار میشم و میرم سر کار
هنوز دانشجو هستم و روز هایی که میرم دانشگاه بازم داغون و خسته میشم اما وقتی پام میرسه به شرکت همه چی عوض میشه 😁

البته که داشتن همکارایی از جنس خودت میتونه خیلی بهت
کمک کنه 😅😁