حضور فعالانه شرکت مای دیتا در نمایشگاه کاروتک در دانشگاه صنعتی

شرکت مای دیتا با حضور فعالانه در نمایشگاه کاروتک از دانشجویان منتخب و باهوش در جهت آموزش و همکاری در زمینه های هوش مصنوعی، تحلیل داده و فرآیند استقبال میکند.