یکی از مشتریان شرکت مای دیتا، دانشگاه صنعتی اصفهان است، این مجموعه قبلا از #Bonitasoft برای پیاده سازی فرآیندهای خود استفاده می کرد، با توجه به مشکلات فراوان این نرم افزار، #MyProcess #BPMS را برای ادامه پیاده سازی فرآیندهای خود انتخاب کرد و تاکنون گردشکارهای مختلفی را بر بستر این #bpms پیاده سازی کرده است

💯 نرم افزار مای پروسس

👉 www.MyData-co.com 👈مشاهده پست