دست نوشته

تابلویی که بچه های شرکت در جشن تولد شرکت، امضا کردند، هر کسی نظرشو در مورد شرکت بیان کرد.

بعضی از این بچه ها تا چند روز دیگه مهاجرت می کنند …

شاید این مهاجرت از کم کاری ما هاست، باید محیطی بسازیم که افراد باهوش خلاق در آن فعال باشند  و امید به حال و آینده داشته باشند …

ما وظایف خودمون رو انجام میدیم …

مسئولین محترم آیا بیدارید ؟؟؟

مشاهده پست