شرکت مای دیتا در دومین روز بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های پژوهش ، فناوری و فن بازار