شرکت مای دیتا در سومین روز بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های پژوهش ، فناوری و فن بازار