شرکت مای دیتا در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار