چند نکته کاربردی برای نوشتن رزومه طبق تجربه های خودم:

۱) در داخل رزومه خود عکس نذارید.

۲) عکس مناسبی برای پروفایل های شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خود بگذارید. 

۳) حتما در لینکدین فعال باشید.

۴) در لینکدین از شرکت های دیگر بدگویی نکنید.

۵) اگر بخواهند شما را برای پست مدیریتی استخدام کنند و آن شرکت، یک شرکت حرفه ای باشه در زمان جلسه تاخیر می اندازند تا فید بک شما رو ببینند.

۶) برای تعیین حقوق هرگز در رابطه با اینکه اوضاع جامعه خوب نیست و تورم و گرانی هست صحبت نکنید.

۷) اگر در رزومه خود سابقه های کاری کوتاهی (کمتر از یک سال) دارید سعی کنید آنها را در رزومه خود درج نکنید.