میز کار

یکی از دلخوشی ها و سرگرمی های ما برنامه نویس ها میز کارمون که به سلیقه خودمون چیده میشه، حساب میشه.

اون لحظه ای که بین کد هات غرق شدی و بی حواس نگاهت به یک گوشه از میزت می افته و لبخندی کوچیکی میاد رولبت.

و میدونید قشنگ تر از این چی میتونه باشه ؟

اینکه سرتو میاری بالا و میبینی میزت به سلیقه تو و اون طوری که تو میخوای با المان ها و نماد های سازمانی شرکتت چیده شده:))