سالگرد تاسیس شرکت

شرکت مای دیتا ۹ ساله شد.
همزمان با تولد نه۹ سالگی مای دیتا، دور هم گرد آمدیم تا لحظاتی به یاد ماندنی را جشن بگیریم.
به امید موفقیت های روز افزون برای مای دیتا