“کارگاه تخصصی امنیت”

یکی از با اهمیت ترین و مهم ترین مسائل هر سازمانی، مسئله امنیت در ابعاد مختلف هست.

حضور در کارگاه های هفتگی تخصصی و تکمیلی امنیت با حضور استادان متخصص و در کنار همکاران عزیزم یکی از بهترین تجربه های کارگاه های دوره ای مای دیتا بود.

با تشکر از همه بزرگواران :
MyData-co مای دیتا (BPMS-ProcessMining)
amir mortazavi
Alireza Mojdeh
Arash Alikhani
Sahar Ramezani
Hesam Hosseini
Fatemeh Nikbakht

و…
#کارگاه_امنیت
#امنیت