گل سازمانی

هر کارمند یک گل – #گل_سازمانی

طبق نظر روانشناسان، رنگ سبز طبیعت یکی از آرامش‌بخش‌ترین رنگ‌هاست.

استفاده از گل و گیاه در محیط کار، سطح انرژی کارمندان را افزایش داده و خلق و خوی آنها را بهبود می بخشد.

#گل_سازمانی شرکت مای دیتا، سانسوریای پا کوتاه هستش، اگر در محیط کارتان گل ندارید حتما به فکر تهیه آن باشید، به مرور اثر مثبت آن را در روحیه خود و همکاران خواهد دید

#گل_سازمانی

https://lnkd.in/epfx5959

مشاهده پست