یک سال

چند روز قبل بچه های شرکت به من گفتند: چند روز دیگه تولد شرکته برنامه ای دارید یا خودمان برنامه ریزی کنیم …

من یک لحظه فکر کردم، چقدر سریع گذشت، یک سال …

رشد شرکت خیلی خوب بود، پروژه های زیادی گرفتیم، تعداد استفاده کنندگان و مشتریان بیش از ۵ برابر شد …

دو پروژه ملی به ثمر نشست …

ولی یک سال … مثل برق … نه۹ ساله شدیم … خدایی عمر عجب می گذرد …

عکس از جشن قبلی …

#تولد_مای_دیتا
مشاهده پست