یکی از بهترین مشاور ها، کارمندان شرکت هستند
پیشنهاد میکنم حتما از این پتانسیلی که بسیاری از مدیران بهش توجهی نمی کنند، استفاده کنید

به چالشها به دقت نگاه می کنند و راه کارهایی ارائه میدهند که کمتر شریک یا مشاوری بهش اشاره میکنه

بعضی وقتها پیشنهاداتی میدهند که با خودم میگم اینها مگر سن کاریشون چقدره که تونستند این موارد رو جمع بندی و پیشنهاد دهند

#منابع_انسانی
#مدیرت
#توانمندسازی
#مشاوره

مشاهده پست