نمایشگاه #الکامپ

تجربه قشنگ و سختی بود که مطمئنم در آینده خروجی های عالی برامون داشته باشه
وسط امتحاناتم ب هر نحوی که بود خودمو رسوندم و با تیم هماهنگ شدم
زیبایی این نمایشگاه برای من تخصصی بودنش بود ، لذت میبردم که افرادی که دارن داخل سالن ها قدم میزنن همگی اهل تکنولوژی و بیزنس بودند.