دهه پنجاهی، شصتی، هفتادی و هشتادی

از تفکرات و سلایق مختلف
ادعاها تا موفقیتها
برونگراها و درونگراها
کم تجربه ها و با تجربه ها

یه روزی همه در یک بازه سنی بودیم، همه با یک تفکر و عقیده
حالا که سه سال از آن دوران میگذره آدمهای مختلفی به تیم اضافه شدند
تصمیم گیری جمعی سخت تر شده ولی نتایج خیلی بهتر شده
سلسله مراتبی بیشتر رعایت میشه ولی کارها دقیق تر تقسیم میشه
روند افزودن محصولات کمتر شده ولی پایداری آنها بیشتر شده

همکاران جوانتر بیشتر به دنبال پیشرفتند و قدیمی ها سعی در حفظ جایگاه و ارتقاء آن هستند
همکاران جدید در فکر حقوق بالاتر و قدیمی ها در فکر محیطی امن و آرام

Birthday Wall Callender

مشاهده پست