خرید تنها زیرساخت BPMS ایرانی دانش‌بنیانِ مورد تأیید نهادهای امنیتی و علمی توسط شهرداری اصفهان

حضور شرکت مای دیتا در گردهمایی بزرگ نخبگان و اختتامیه رقابت‌های هوش مصنوعی

نهمین سالگرد تاسیس شرکت مای دیتا

بیست و چهارمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری

هم اندیشی اتاق بازرگانی با شرکت مای دیتا

حضور شرکت مای دیتا در نمایشگاه کاروتک دانشگاه صنعتی اصفهان

شهرداری اصفهان نیز به جمع مشتریان مای دیتا اضافه شد

طرح مسئولیت اجتماعی شرکت مای دیتا