نوشته‌ها

آمار فعالیتهای انجام شده سامانه مای پروسس تاکنون

با توجه به استفاده MyProcess BPMS توسط مشتریان مختلف و ابراز رضایت آنها برای استفاده از یک نرم افزار BPMS بومی و کامل، آمار فعالیتهای انجام شده این محصول تاکنون بدین شرح اعلام می شود:

  •  پیاده سازی حدود ۳۰۵ گردشکار کامل در چندین سازمان بیش از ۲ هزار نفر کاربر
  •  پیاده سازی حدود ۸۸۴ فرم سازمانی
  •  حدود ۶۵۰۰ نفر/ساعت تحلیل و پیاده سازی فرآیندهای مختلف توسط کارشناسان سازمانهای مشتری و داخلی شرکت
  •  عقد قرارداد انحصاری مشتریان مختلف با شرکت مای دیتا جهت تحلیل و پیاده سازی کلیه گردشکارهای سازمان خود

اکثر فرآیندها در زمینه های زیر پیاده سازی شده اند :

  •  منابع انسانی
  •  ارتباط با مشتری
  •  زنجیره تامین
  •  اتوماسیون اداری
  •  سفارش خاص مشتری

جهت اطلاعات بیشتر و درخواست فیلمهای معرفی این سامانه با شماره زیر تماس بگیرید
۰۲۱-۹۱۰۳۵۵۴۸ داخلی ۲