نوشته‌ها

افزودن ویژگی مدیریت نسخه ها و پشتیبانی کامل از ورژنینگ

این قابلیت یکی از مهمترین ویژگی های سیستم های BPMS تلقی میشود و یکی از وجه تمایزهای اصلی سیستم های BPMS واقعی و سیستم های ابتدایی  است.  در طول زمان، فرایندها ، درخواست ها و نیازها  تغییر پیدا می کنند و  گاهی  نیاز است که بهبود یابند و ما مجبور به اعمال این تغییرات در فرایند ها هستیم. به روز رسانی فرایندها عملا امکان پذیر نیست چرا که از فرایندها، نمونه های زیادی ایجاد شده و  برخی نیز در حال اجرا هستند.


راه حل چیست؟

 برای حل این مساله، موضوع ایجاد  نسخه جدید از فرایند مطرح میشود، اینکه یک ورژن جدید از  فرایند را ساخته و  اجرا کنیم در حالیکه نسخه های قبلی فرایند همچنان وجود دارند و  قابل دسترسی هستند. به این ترتیب که روی فرایند مورد نظر کلیک کرده، یک ورژن جدید از فرایند ایجاد میکنیم، تغییرات مورد نظر در ورژن جدید اعمال میشود و ورژن جدید اجرا خواهد شد. این ویژگی بسیار مفیدی است که میتوانیم فرایندها را به راحتی تغییر بدهیم .


 اصولا BPMS های واقعی تحت عنوان any time و any change شناخته میشوند. یعنی هرلحظه میتوانیم تغییر را اعمال کنیم، برخلاف روش های سنتی تولید نرم افزار که ما را دچار مشکل می کرد. نرم افزار BPMS مای پروسس این ویژگی بسیار مهم را پشتیبانی می کند.