اگه شما هم هر روز که میرین سرکار یه همکار دارین که جنس سلام صبح بخیر گفتن هاتون با بقیه فرق داره
اگه شما هم هر روز که میرین سرکار یه همکار هست که با نگاه بهم میفهمید مشکل تون چیه
اگه شما هم هر روز که میرین سرکار یه همکار هست که میتونید راحت در مورد موضوعات مختلف باهم صحبت کنید چه کاری چه غیرکاری
شما یه همکار حرفه ایی یا یه دوست خوب ندارید شما یه جور رفیق خیلی خوب دارین یه جور برادر/خواهر دارین
و بهشون حتما بگین چه قدر ارزشمند هستن براتون
دمت گرم 

سرت سلامت