جایگاه

هنوز تو یکسری بدیهیات موندیم
تو حوزه تخصصی آی تی باید آیتی من ها رو حذف کنی تا کار به نتیجه برسه، و این دردناک ترین بخش ماجراست
این نشات گرفته از این نیست که ما نیروی متخصص نداریم(که باید گفت کم داریم 😉)، ولی داستان از اونجایی ریشه میگیره که چرا تو تونستی!
چرا یه ایرانی!
چرا محصول #ایرانی!
شاید ریشه اونجایی داره که میگه مرغ همسایه غازه
شایدم ریشه حسادت
ما خودمون باید مشکل خودمون رو حل کنیم و داریم میکنیم، البته اگر #فرهنگ_سازمانی جا افتاده ای در جای جای کشور نهادینه شده باشه
اگر آی تی من های #چارت_سازمانی سازمان های داخلیمون دست از لجبازی و سنگ اندازی بردارند،
و هزاران اگر دیگه
هر کس تو جایگاه خودش و از خودش شروع کنه 😉
من اگه خودمو آباد کنم، از کنار هر خرابی رد بشم یه آبادی درست میکنم…
#BPM
#BPMS
#فرهنگ_سازمانی
#IT