بازدید معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه الکامپ

 طی این بازدید از دو محصول جدید شرکت مای دیتا با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات رونمایی شد.

مدیریت ارتباط با مشتری CRM بر پایه BPMS
مدیریت پروژه بر پایه BPMS

#BPMS
#BPMN
#CRM
#Project_Management