رونمایی از MyProcess BPMS در حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

در مراسم رونمایی که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر غلامی در سالن اجتماعات آن وزارتخانه برگزار شده بود، نرم افزار سدف که بر پایه MyProcess BPMS پیاده سازی شده است، شروع به فعالیت کرد.
از این پس با افتتاح این پروژه ملی، فازهای مختلف مکانیزه سازی فرآیندهای آن وزارت خانه آغاز می شود. در فاز اول پیاده سازی، اعطای گرنت فناوری به صورت مجازی به متقاضیان واگذار می شود.