نسل جدیدی از نرم افزارهای سازمانی
رونمایی از چند محصول جدید در نمایشگاه الکامپ، غرفه شرکت مای دیتا

هوش مصنوعی و تکنیکهای BPMS وقتی با هم ترکیب شوند قدرت پیش بینی، تحلیل و انعطاف را نسبت به محصولات سنتی افزایش میدهند

منتظر دیدار شما در نمایشگاه الکامپ هستیم

www.MyData-co.com

#MyProcess_BPMS
#Artificial_Intelligence
#BPMS
#BPMN
#فرایند
#هوش_مصنوعی