سومین پروژه‌ی ملی گروه فنی مهندسی مای دیتا

نشست رونمایی از سومین پروژه‌ی ملی گروه فنی مهندسی مای دیتا با حضور جناب آقای دکتر صدیق، رئیس محترم پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، جناب آقای دکتر کشمیری مشاور پروژه و مدیران شرکت‌های عضو پارک انجام شد. در این جلسه؛ از پروژه‌ی مای پروسس، محصول شرکت دانش بنیان مای دیتا، از سامانه‌ی سفاوا در پارک فاوا رونمایی شد.

سامانه‌ی فرآیند محور سفاوا که بر استاندارد‌های جدید و به روز BPMN۲ و  BPMS پایه‌گذاری شده است، ازین پس در اختیار مدیران شرکت‌های عضو پارک قرار می‌گیرد تا کمک شایانی در انجام و پیگیری فرآیند‌های مورد نیاز سازمان باشد.

دکتر مهدی کشمیری با تکیه بر سابقه‌ی درخشان MyProcess BPMS اظهار داشت: با توجه به اینکه پارک فاوا پارکی در حوزه‌ی ICT می‌باشد، بایستی ارتباط متقابل آن با مجموعه‌ی مؤسسات مبتنی بر سامانه‌ای یکپارچه باشد.

از آنجا که در حال حاضر مجموعه در چهار استان فعالیت دارد،گستردگی آن تعاملاتی در قالب چهار چوب مشخص می‌طلبد تا منجر به دسترسی آسان، تسریع ارتباطات و انسجام و شفافیت اطلاعات شود. در نتیجه سامانه‌ی سفاوا ابزار خوبی برای خدمت‌رسانی بهتر پارک فاوا به مؤسسات خواهد بود.