ارزش افزوده های مدیریت گردش کار

مدیریت فرایند کسب و کار، سرمایه گذاریهای IT را جایگزین نمی کند، بلکه اقدامات اجرایی آنها را هماهنگ می سازد تا فرآیندهای پیوسته کارآتر، انعطاف پذیرتر، چابک تر، استانداردتر و سازگارتر شوند. مدیریت فرایند کسب و کار، فرایندهای کسب و کار را اتوماتیک، یکپارچه و بهینه می کند و این را با استفاده از تعریف “مدل های فرایندی” یا الگوهایی انجام می دهد که جریان فعالیت ها (هم فعالیت های انجام شده توسط افراد و هم فعالیت های اتوماتیک) را مشخص کرده و سپس آن جریان را مدیریت کرده و عملکرد آن را به طور مداوم مورد نظارت قرار می دهند.

مدیریت فرایند کسب و کار، کارآست چون کارهای دستی را به صورت اتوماتیک در می آورد و تضمین می کند که پراهمیت ترین کارها ابتدا و به موقع انجام شوند.

مدیریت فرایند کسب و کار، چابک است چون مدلهای قابل اجرای فرایند با کدهای پیچیده ایجاد نشده اند، بلکه شبیه یک فلوچارت به صورت گرافیکی طراحی شده اند، به گونه ای که بتوانند به سرعت ایجاد شده و به راحتی تغییر یابند.

مدیریت فرایند کسب و کار، سازگار است چون منطق فرایند بر قواعد استوار است که انعکاس دهنده سیاستها و بهترین روشها می باشند. براساس این قواعد، مؤلفه های فرایند می توانند در بین واحدهای وظیفه ای به اشتراک گذاشته شده و مجدداً مورد استفاده قرار گیرند، به گونه ای که شما همیشه می توانید این قواعد و استانداردها را در هر اداره ای از سازمان دنبال کنید.

 

مدیریت فرایند کسب و کار، با گردهم آوردن داده های موجود در سیستم های مجزای کسب و کار و همچنین آمار گردش کار نیروی انسانی و با استفاده از نمایش شاخصهای کلیدی عملکرد در داشبوردهای اداری و مدیریتی، فرایندهای پیوسته را قابل رؤیت می سازد.

0 پاسخ

ارسال دیدگاه

لطفاً دیدگاهتان را برای ما بنویسید
(با تکمیل فرم زیر، دیدگاه شما ثبت و به زودی منتشر خواهد شد).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *