فوائد مستندسازی و مدلسازی فرایندها

  •    مستندسازی و مدلسازی فرایندها، یعنی مرئی ساختن نامرئی، اولین گام مهمی است که به سازمان کمک می کند تا روشی که در آن کار      واقعا انجام می گیرد را مشاهده نماید، نه فقط روشی که فرد فکر می کند یا اعتقاد دارد که کار طبق آن انجام می‌گیرد.
  •    پایه ای برای ارزیابی، تجزیه و تحلیل، آزمایش و بهبود فرایندها
  •    بیان منظم و استاندارد مجموعه ای از فعالیت‌ها، مراحل، تصمیمات، ورودی‌ها و خروجی‌ها، اسناد مرتبط و … برای ایجاد درک بیشتری از فرایند
  •    ارتقاء دانش موجود در رابطه با فرایند
  •    حذف فعالیت‌های زائد
  •    امکان کشف ناهماهنگی‌ها و تعیین نقاط بالقوه انحراف و مشکلات

اهمیت نگرش فرایندی در سازمان

نگرش فرایندی در سازمان کارکنان را به شناخت جامع وضعیت موجود سازمان رهنمون می‌سازد. باعث می‌شود کارکنان به یک تحلیل جامع از وضعیت سازمان دست یابند.وقتی تمام اجزا و قسمتهای مختلف یک مسئله شناخته شود:

– شناسایی عوامل موثر بر قسمتهای مختلف براحتی امکانپذیر خواهد بود.

– کارکنان را در انتخاب راه حل مناسب و کلیدی یاری می‌نماید.

– فرهنگ خود سنجی را در سازمان بوجود می‌آورد.

– با مشخص نمودن اجزای مختلف فرایندها سنجش جامع را بوجود می‌آورد.

– به دور نما و ماموریت سازمان معنا می‌بخشد.

– به ایجاد دیدگاه مشترک در کارکنان کمک می‌کند.

– با شناخت مشتری ها به ایحاد ارتباط با آنها کمک می‌کند.

– با شناخت مشتری های داخلی هماهنگی درون بخشی را تقویت می‌کند.

– سازمانهای عمومی را به سازمانهای مسطح وافقی تبدیل می‌نماید.

– پایش و ارزشیابی را درون خود دارد.

ارتباط بین مدیریت پروژه و مدیریت فرآیند

درک تفاوت و ارتباط بین مدیریت فرآیند و مدیریت پروژه سبب می‌شود موفقیت حداکثری بدست آید.

مدیریت فرآیند تکراری است و بر بهبود کارایی و اثربخشی تمرکز دارد. مدیریت پروژه مبتنی بر زمان است و بهینه‌سازی به عنوان محصول یک پروژه می‌باشد. پروژه‌ها سبب ایجاد تغییرات فرآیند می‌گردد، درحالی که فرآیندها، نتایج متنوعی ندارد. مدیریت پروژه ممکن است براساس گام‌هایی غیرتکراری برنامه‌ ریزی ‌شود، اما مدیریت فرآیند براساس گام‌های تکراری انجام می‌پذیرد.

نگرش سیستمی به فرآیند

استفاده ار مجموعه فرایندهای موجود در یک سازمان، همواره با شناسایی و تعیین تعاملات این فرایندها و مدیریت آنها را می توان به عنوان «نگرش فرایندی» مطرح کرد.

دلایل استفاده از فرایندگرایی

– توسعه دیدگاه ادوارد دمینگ در پی ریزی و استقرار کلیه فرایندها

–  تشخیص فعالیت های با ارزش افزوده و پشتیبان

– شفاف سازی مسئولیت های سازمانی

– پایه ای برای ایجاد سیستم های مدیریت

– بهبود ارتباطات و قادر ساختن سازمان به یادگیری و ایجاد درک مشترک

– پایه ای برای تحلیل و بهبود از طریق شناسایی علت ها و معلول ها

– ایجاد تمرکز بر فعالیت های بحرانی و شناسایی شاخص های عملکرد

در یک فرایند چابک، تکنولوژی، مدیریت و افراد سازمان به گونه ای هدفگرا و برنامه ریزی شده، در یک محیط پویا و متحول از نظر تغییرات غیر قابل پیش بینی و جهت پاسخ گویی سریع به این تحولات، به تعامل می پردازد.

دلایل مدلسازی فرایند

– مستند سازي فرآیندهاي موجود به صورت شفاف و واضح

– استفاده از فرآیند به عنوان ابزار آموزشی

– مدلسازي پایه اولیه براي تحلیل شناسایی فرصت هاي بهبود می باشد.

– طراحی رویکرد و فرآیند جدید براي فرآیندهاي موجود را فراهم می نماید.

– پایه اي را براي مذاکره و مباحثه ایجاد می نماید.

چارچوب فرایندی (Process Framework) به طور کلی برای قرار دادن فرایندها در دسته‌بندی‌های مناسب و مرتبط استفاده می‌شود. لایه‌ها و دسته‌بندی‌های مختلفی دارد که با توجه به نوع چارچوب باهم تفاوت دارند.

یکی از روش های خوب برای شناسایی فرآیندها استفاده از تجربیات جهانی است. در واقع ما در فاز شناسایی فرآیندها در تلاش هستیم به یک معماری مناسب از فرآیندهای سازمان دست یابیم. در این راه می توانیم راهکار خود را با راهکارها و تجربیات جهانی مقایسه کنیم.

فوائد مستندسازی و مدلسازی فرایند ها

   مستندسازی و مدلسازی فرایندها، یعنی مرئی ساختن نامرئی، اولین گام مهمی است که به سازمان کمک می کند تا روشی که در آن کار واقعا انجام می گیرد را مشاهده نماید، نه فقط روشی که فرد فکر می کند یا اعتقاد دارد که کار طبق آن انجام می گیرد.

 –     پایه ای برای ارزیابی، تجزیه و تحلیل، آزمایش و بهبود فرایندها

–    بیان منظم و استاندارد مجموعه ای از فعالیت ها، مراحل، تصمیمات، ورودی ها و خروجی ها، اسناد مرتبط و … برای ایجاد درک بیشتری از فرایند
–     ارتقاء دانش موجود در رابطه با فرایند
–     حذف فعالیت های زائد
–     امکان کشف ناهماهنگی ها و تعیین نقاط بالقوه انحراف و مشکلات

اسکرام(scrum) یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است. این متدولوژی یک مدل تکراری(iterative)  از متدولوژی Agile  برای حل مسایل پیچیده است. با اسکرام این امکان وجود خواهد داشت که مسایل پیچیده به راحتی مدیریت گردد.
در واقع اسکرام یک فرایند و یا تکنیک تولید محصول نیست، بلکه چارچوبی است که بوسیله آن می توان مدیریت تولید محصول را بهینه نمود.
این متدولوژی ساده و آسان است و همه می توانند به راحتی قوانین موجود در آن را فراگرفته و به کار گیرند، اما تسلط کامل به اسکرام معمولا دشوار است.