پنج علت شکست پروژه های BPR/BPM

ریشه یابی علمی دلایل شکست پروژه های BPR/BPM می تواند کمک شایانی به سازمان ها برای جلوگیری از اتلاف منابع و اجرای کم دردسر مدیریت فرآیندها نماید. شرایط خاص سازمانهای ایرانی و توجه اندک برخی مسئولین به نقش کلیدی این دانش مدیریتی در نهایت باعث تجربه های زیان بار آنها در رسیدن به اهداف خود می شود. شماری از این دلایل شامل:

  • مسئولین پروژه با اصول مدیریت فرآیندها آشنایی چندانی نداشته باشند.
  • شناسایی، استخراج و مستند کردن فرآیند ها توسط افراد غیر متخصص انجام گیرد.
  • یک نرم افزار BPMS واقعی جهت مکانیزه کردن کارها موجود نباشد.
  • کارشکنی از سوی برخی مجریان فرآیند رخ دهد.
  • در مرحلهء نظارت بر فرآیندها اهمال و قصور صورت گیرد

WFMSدر مقابل BPMS

سیستم گردش کار تنها قادر به پوشش قواعد کسب و کاری ساده است و رویکرد آن تقریبا وظیفه ای است نه فرآیندی و ابزار مناسبی برای فرآیند محور کردن سازمان ها به شمار نمیرود.

در مقابل سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار امکان پیاده سازی انواع قواعد کاری با درجات مختلف پیچیدگی را فراهم میکند و دارای نگاه فرآیندی به فعالیتها و گردش کارها است و امکان تحقق سازمان فرآیند محور از طریق این سیستم وجود دارد.

یک BPMS می تواند شامل بخش های زیر باشد

فرمساز

گزارش ساز

سامانه مدیریت گردش کار

سامانه مدیریت قوانین

سامانه مدیریت گروهها و نقشها

سامانه مدیریت میز کار

اهمیت BPMN

هدف از ساخت استاندارد BPMN ، مهیا نمودن تعاریف قابل‌درک برای فنّاوری فرآیند هست. BPMN یک زبان استاندارد است که توانایی دارد علاوه بر ترسیم یک فرآیند به تمام سؤالات مطرح در اجرای یک فرآیند پاسخ دهد. اهمیت BPMN، در به‌کارگیری صحیح و بجای نمادهای گرافیکی ساده در ترسیم نمودار و پاسخگویی به تمام سؤالات مرتبط با فرآیند همانند زمان و عامل انجام یک فعالیت، اجرای فعالیت‌های مختلف در شرایط مختلف، انتظار، ادامه و یا کنسل شدن فرآیند(یا فعالیت‌ها) است. این استاندارد، زبان مشترکی برای گروه‌های کاری دورن و برون‌سازمانی است که توانایی بالایی در بازگو کردن قوانین و حالت‌های رخدادهای سازمان دارد

بهبود روند فرآیند کسب و کار، رویکردی سیستماتیک، درجهت تسهیل اعمال تغییرات عمده در روندهای در حال اجرا در سازمانها و حفظ تاریخچه ای از آن است.

http://t.me/MyDataCompany/358

استفاده از کلیه محتوای سایت شرکت مای دیتا و کانال تلگرامی بدون کسب اجازه از ما مجاز است، کارشناسان شرکت مای دیتا افتخار می کنند که عاملی هر چند کوچک در راستای پیشرفت فناوری اطلاعات در کشور باشند.
شرکت مای دیتا

 t.me/MyDataCompany/309

عملکرد سازمان وظیفه گرا

در این تصویر، هدف تیم خط کشی، «خط کشی» بوده است و نه هدایت خودروها در جاده و بنابراین بدون اینکه برای مشکل پیش آمده (تنه درخت مانع) راه حلی اندیشیده شود، خط کشی انجام شده است