هم اندیشی اتاق بازرگانی با شرکت مای دیتا

حضور شرکت مای دیتا در نمایشگاه فن نما ۲۰۲۳

حضور شرکت مای دیتا در الکامپ ۲۰۲۳

مصاحبه رادیویی با مدیرعامل شرکت مای دیتا آقای مهندس سید امیررضا مرتضوی