رونمایی از MyProcess BPMS در حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رونمایی سامانه سفاوا سومین پروژه ملی شرکت مای دیتا

موفقیت MyProcess BPMS در صنایع گیتی پسند

معرفی سامانه MyProcess BPMS شرکت مای دیتا

قابلیت ریسپانسیو سامانه MyProcess BPMS

اسکریپت نویسی در سامانه MyProcess BPMS

رهگیری فرآیند در سامانه MyProcess BPMS

طراحی گزارش در سامانه MyProcess BPMS